OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO LEASINGUJEMY.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNE Właścicielem serwisu jest Mateusz Homa. Serwis Leasingujemy.Pl poświęcony jest głównie tematyce leasingu, jak również bankowej, finansowej, flotowej i ekonomicznej. Użytkownik korzystając z zasobów serwisu wyraża zgodę i akceptuje warunki regulaminu „korzystania z serwisu internetowego Leasingujemy.Pl” Serwis www można odwiedzać bez konieczności uiszczania opłat i bez konieczności podawania danych osobowych.

DEFINICJE Właściciel serwisu – Mateusz Homa, pomysłodawca serwisu, a także właściciel domeny Leasingujemy.Pl. Serwis www – serwis tematyczny Leasingujemy.Pl Użytkownik – każda osoba korzystająca z serwisu www

ZASADY FUNKCJONOWANIA Właściciel serwisu zamieszcza w serwisie www ogólne informacje o tematyce leasingu, ekonomicznej, bankowej, flotowej, samochodowej i finansowej. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo bez uprzedniej informacji do dokonywania w każdym momencie wszelkich zmian w materiałach, dokumentach i informacjach zawartych w serwisie www.

Prezentując ofertę RCI Leasing Sp. z o.o. właściciel serwisu działa w imieniu i na rzecz Decar Sp. z o.o. ul. Modlińska 154B, 03-170 Warszawa, NIP 526-020-69-71, Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000095082

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WŁAŚCICIELA SERWISU Zapewnienie nieodpłatnego serwisu informacyjnego użytkownikom Internetu. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Użytkownika w oparciu o informacje zasięgnięte z serwisu www. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałego podczas korzystania z serwisu www w szczególności w przypadku zainfekowania sprzętu wirusem komputerowym Większość informacji i materiałów pochodzi od instytucji współpracujących oraz od osób trzecich, w związku z powyższym właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i poprawność zamieszczonych informacji. Właściciel serwisu nie gwarantuje dostępności serwisu www z przyczyn niezależnych takich jak awaria systemu czy brak łączności telekomunikacyjnej. Kopiowanie, przetwarzania, przesyłanie danych pobranych z serwisu www są podejmowane na wyłączne własne ryzyko Użytkownika. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści informacje, materiały i bezpieczeństwo stron współpracujących z serwisem www. W przypadku znalezienia się w serwisie www treści niezgodnych z prawem lub naruszających dobra osobiste, właściciel serwisu natychmiast po otrzymaniu takich informacji (w momencie uprawdopodobnienia takich informacji albo prawomocnego wyroku Sądu) podejmie wszelkie działania przywracające stan zgodny z prawem.

ZOBOWIĄZANIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu www zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zgodnie z przepisami Prawa Polskiego. Znaki firmowe, towarowe znajdujące się w serwisie www podlegają ochronie prawnej regulowanej odpowiednimi przepisami. Wysyłając dane osobowe zawarte w formularzu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.97 r. Dz. U. 133, poz. 883) Wszelkie informacje uzyskane w serwisie www winny być wykorzystywane tylko i wyłącznie na potrzeby własne Użytkownika. Użytkownik który wypełnił formularz, zgodnie z ustawą z dnia 26.08.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną obowiązującą od 10 marca 2003, wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogę elektroniczną. Skorzystanie z prawa domagania się usunięcia danych z systemu serwisu jest realizowane poprzez wysłanie do administratora danych pocztą elektroniczną info(at)leasingujemy.pl.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE UMOWY Właściciel serwisu w każdej chwili zmienić lub zaprzestać umieszczania informacji w serwisie www bez konieczności podania przyczyny. Właściciel serwisu może w każdym dowolnym momencie dokonywać zmian w zapisach niniejszego regulaminu – dalsze korzystanie z serwisu www przez Użytkownika jest uznane za akceptacje zmian. Wszelkie zmiany w regulaminie wchodzą w życie z dniem publikacji. Ogólne przepisy zawarte w regulaminie podlegają przepisom prawa cywilnego. Wszelkie spory będą rozstrzygane we właściwych sądach powszechnych. Reklamacje dotyczące działania serwisu należy zgłaszać na adres admin(at)leasingujemy.pl

promocyjnyleasingoperacyjny
od 101 %
Leasing ze zniżką na przeglądy i ubezpieczenie
 • Całkowity koszt od 101%
 • Opłata wstępna od 0%
 • Okres leasingu od 2 do 5 lat
 • Ubezpieczenie GAP i/lub ubezpieczenie leasingu
 • Gwarantowana stała rata
 • Promocyjne stawki ubezpieczenia
najem długo- terminowy
Renault Business Plan
Jedna rata - wiele korzyści
 • Finansowanie samochodu
 • Przeglądy okresowe
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Wymiana części eksploatacyjnych
 • Gwarantowany samochód zastępczy
 • Promocyjne stawki ubezpieczenia