RCI Leasing oferuje wyłącznie leasing operacyjny. Dlaczego? Bo ta forma leasingu jest korzystniejsza dla przedsiębiorców.

Korzystający z leasingu operacyjnego samochodu przedsiębiorca nie wprowadza go do ewidencji środków trwałych ani też nie amortyzuje go w czasie. Dlatego właśnie przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wszelkie opłaty leasingowe: raty kapitałowe + odsetki. Amortyzacji pojazdu dokonuje firma leasingowa, gdyż to ona jest właścicielem pojazdu. Równie ważne jest to, że koszty związane z użytkowaniem samochodu (przeglądy, paliwo, naprawy, myjnia itp.) rozlicza się bezpośrednio w kosztach.

W leasingu finansowym przedsiębiorca może zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów jedynie część odsetkową dotyczącą rat leasingowych. Oprócz tego może wprowadzić samochód do ewidencji środków trwałych i amortyzować go w czasie.

 • wygoda - w tym samym miejscu zamawiasz samochód i podpisujesz umowę leasingu. To firma leasingowa dokonuje wszelkich formalności związanych z wizytą w wydziale komunikacji
 • niższy podatek dochodowy - wkład własny i raty leasingowe w całości zaliczane są jako koszty uzyskania przychodu, przez co leasingobiorca płaci niższy podatek dochodowy
 • łatwe zarządzanie środkami trwałymi - umowa leasingu pozwala na dokładne określenie sposobu gospodarowania środkami trwałymi, co jest szczególnie istotne przy planowaniu budżetu
 • VAT naliczony od poszczególnych opłat - brak konieczności regulowania od razu całego podatku
 • poprawa płynności finansowej - koszty użytkowania pokrywane są z bieżących przychodów firmy.

Leasing (operacyjny) nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, więc nie powiększa zadłużenia firmy Leasing to jednak nie tylko same plusy. Dopóki bowiem leasingobiorca nie spłaci wszystkich rat i opłaty końcowej, samochód nie należy do niego, a do firmy leasingowej. Tym samym przedsiębiorca zobowiązany jest uzyskać zgodę leasingodawcy np.na modyfikację samochodu (montaż instalacji LPG, zmiana furgonu dostawczego na furgon brygadowy). W przypadku, kiedy samochód zostanie skradziony lub w wyniku wypadku, kiedy zostanie orzeczona szkoda całkowita - raty i tak należy płacić do końca umowy. Konieczne jest też terminowe wywiązywanie się ze spłaty zobowiązań. W przypadku opóźnień lub zaprzestania spłaty leasingodawca może zażądać zwrotu samochodu.

promocyjnyleasingoperacyjny
od 101 %
Leasing ze zniżką na przeglądy i ubezpieczenie
 • Całkowity koszt od 101%
 • Opłata wstępna od 0%
 • Okres leasingu od 2 do 5 lat
 • Ubezpieczenie GAP i/lub ubezpieczenie leasingu
 • Gwarantowana stała rata
 • Promocyjne stawki ubezpieczenia
najem długo- terminowy
Renault Business Plan
Jedna rata - wiele korzyści
 • Finansowanie samochodu
 • Przeglądy okresowe
 • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
 • Wymiana części eksploatacyjnych
 • Gwarantowany samochód zastępczy
 • Promocyjne stawki ubezpieczenia